Hỗ trợ trực tuyến
 
Sách nổi bật
 
Thống kê truy cập
 
 
Sản phẩm
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 ( tác giả trần xuân nam )
KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2015 ( tác giả trần xuân nam ) Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1400
Giá: 750,000 VNĐ

quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý sử dụng phụ gia trong vệ sinh thực phẩm 2015
quy định mới về thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm và hướng dẫn quản lý sử dụng phụ gia trong vệ sinh thực phẩm 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 325,000 VNĐ

TỪ ĐIỂN CÂY THUỐC VIỆT NAM 2012 ( bộ 2cuốn)
TỪ ĐIỂN CÂY THUỐC VIỆT NAM 2012 ( bộ 2cuốn) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 5.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1500
Giá: 1,145,000 VNĐ

VIDAL 2015
VIDAL 2015 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 22x30
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 1500
Giá: 550,000 VNĐ

phác đồ điều trị nội khoa sửa đổi bổ sung 2014
phác đồ điều trị nội khoa sửa đổi bổ sung 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 14,5x19,5
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 1053
Giá: 350,000 VNĐ

hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015
hệ thống mục lục ngân sách nhà nước 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 335,000 VNĐ

CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ 2015
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 464
Giá: 350,000 VNĐ

LUẬT HẢI QUAN 2014
LUẬT HẢI QUAN 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước:
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 439
Giá: 350,000 VNĐ

TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC, MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015
TẠM ỨNG VỐN KHO BẠC, MUA SẮM TÀI SẢN THEO PHƯƠNG THỨC TẬP TRUNG VÀ KIỂM SOÁT CÁC KHOẢN CHI NGÂN SÁCH TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

tiêu chuẩn xây dựng việt nam
tiêu chuẩn xây dựng việt nam Tác giả:
Năm xuất bản: trọn bộ 11 cuốn
Kích thước: 20x30
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 2000
Giá: 3,135,000 VNĐ

hướng dẫn chi tiết luật phòng cháy chữa cháy 2014
hướng dẫn chi tiết luật phòng cháy chữa cháy 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 448
Giá: 335,000 VNĐ

NGHIỆP VỤ TIỀN TỆ KHO QUỸ NGÂN HÀNG 2012
NGHIỆP VỤ TIỀN TỆ KHO QUỸ NGÂN HÀNG 2012 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 520
Giá: 325,000 VNĐ

luật phòng cháy chữa cháy 2014
luật phòng cháy chữa cháy 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 325,000 VNĐ

TÌNH HUỐNG LÂM SÀN SẢN BỆNH 2013 ( sách dịch ấn bản tiếng việt)
TÌNH HUỐNG LÂM SÀN SẢN BỆNH  2013 ( sách dịch ấn bản tiếng việt) Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

phác đồ điều trị nội khoa 2014 ( tác gia bệnh viện chợ rẫy TP.HCM
phác đồ điều trị nội khoa 2014 ( tác gia bệnh viện chợ rẫy TP.HCM Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 15X25
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1052
Giá: 350,000 VNĐ

SÁCH THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG 2014
SÁCH THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 3.50 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 1778
Giá: 650,000 VNĐ

DƯỢC THƯ QUỐC GIA 2012
DƯỢC THƯ QUỐC GIA 2012 Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1520
Giá: 600,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 ( tác giả bệnh viện nhi đồng I TP.HCM)
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 ( tác giả bệnh viện nhi đồng I TP.HCM) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 14x20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 1525
Giá: 715,000 VNĐ

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2016 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 1000
Giá: 450,000 VNĐ

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÊ BÌNH TỰ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XI ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÊ BÌNH TỰ PHÊ BÌNH TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG 2012 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 630
Giá: 350,000 VNĐ

định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học 2015
định mức thu chi, mua sắm, quản lý sử dụng tài sản trong trường học 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

BỆNH TAI MŨI HỌNG
BỆNH TAI MŨI HỌNG Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 420
Giá: 350,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN BỆNH NỘI KHOA
HƯỚNG DẪN CHUẨN ĐOÁN BỆNH NỘI KHOA Tác giả:
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 800
Giá: 550,000 VNĐ

kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016
kế toán trường học, quy định mới nhất về quản lý tài chính, ngân sách năm học 2015 - 2016 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015
LUẬT KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: cứng đẹp
Số trang: 450
Giá: 330,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014
ĐỊNH MỨC XÂY LẮP ĐIỆN 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2012
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

BỆNH HỌC THẦN KINH NHÃN KHOA 2013
BỆNH HỌC THẦN KINH NHÃN KHOA 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 450,000 VNĐ

vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc 2013
vô sinh do vòi tử cung - phúc mạc 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 260,000 VNĐ

châm cứu và các phương pháp chữ bệnh không cần thuốc 2014
châm cứu và các phương pháp chữ bệnh không cần thuốc 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 350,000 VNĐ

ATLAS giải phẫu người 2015
ATLAS giải phẫu người 2015 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 30x22
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 1500
Giá: 585,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU 2013
TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM VỀ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU  2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 900
Giá: 660,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 2016
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN PHỤ KHOA 2016 Tác giả:
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 14X20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 400
Giá: 300,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 850
Giá: 650,000 VNĐ

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 2016
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG 2016 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 14X20
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 700
Giá: 465,000 VNĐ

KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP 2013
KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH HÔ HẤP 2013 Tác giả:
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 375,000 VNĐ

PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013
PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ NHI KHOA 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 15X21
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 998
Giá: 450,000 VNĐ

140 sơ đồ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015
140 sơ đồ chế độ kế toán doanh nghiệp 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 444
Giá: 325,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - THI CÔNG - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 2013
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - THI CÔNG - NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH 2013 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 325,000 VNĐ

SẢN PHỤ KHOA ( sách dịch)
SẢN PHỤ KHOA ( sách dịch) Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 15x22
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 385,000 VNĐ

SỔ TAY PHẪU THUẬT BẰNG HÌNH VẼ 2013
SỔ TAY PHẪU THUẬT BẰNG HÌNH VẼ 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 15x21
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa:
Số trang: 300
Giá: 270,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN PHẦN XÂY DỰNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN  PHẦN XÂY DỰNG  SỬA ĐỔI BỔ SUNG 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 525
Giá: 350,000 VNĐ

ĐỊNH MỨC PHẦN LẮP ĐẶT SỬA CHỮA 2014
ĐỊNH MỨC PHẦN LẮP ĐẶT SỬA CHỮA 2014 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 460
Giá: 350,000 VNĐ

công nghệ sử lý nuớc thải môi trường
công nghệ sử lý nuớc thải môi trường Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 22x 32
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: cứng
Số trang: 900
Giá: 395,000 VNĐ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015
BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2015 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.80 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 450
Giá: 415 VNĐ

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015
 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ DÀNH CHO THỦ QUỸ VÀ KẾ TOÁN VIÊN TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.70 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013
KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ 2013 Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 496
Giá: 325,000 VNĐ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: mềm
Số trang: 800
Giá: 650,000 VNĐ

QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP, MIỄN, GIẢM THUẾ; KẾ TOÁN THUẾ MỚI ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 2015
QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHAI THUẾ, NỘP, MIỄN, GIẢM THUẾ; KẾ TOÁN THUẾ  MỚI ÁP DỤNG TRONG DOANH NGHIỆP 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20X28
Trọng lượng: 1.60 kg
Hình thức bìa: ĐẸP
Số trang: 450
Giá: 320,000 VNĐ

BÀI GIẢNG GIẢ PHẪU HỌC TẬP 1 & TẬP 2
BÀI GIẢNG GIẢ PHẪU HỌC TẬP 1 & TẬP 2 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2012
Kích thước:
Trọng lượng: 3.00 kg
Hình thức bìa: đẹp -1 bộ/2 cuốn
Số trang: 0
Giá: 550,000 VNĐ

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2015
HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN  NGÂN SÁCH TÀI CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 2015 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 200
Giá: 330,000 VNĐ

KÝ SINH TRÙNG Y HỌC 2013
KÝ SINH TRÙNG Y HỌC 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước:
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 420
Giá: 350,000 VNĐ

LUẬT ĐẤT ĐAI 2014
LUẬT ĐẤT ĐAI 2014 Tác giả: NXB Tài Chính
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 550
Giá: 335,000 VNĐ

sổ tay những kết quả xét nghiệm bất thường 2013
sổ tay những kết quả xét nghiệm bất thường 2013 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2013
Kích thước: 14x22
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 0
Giá: 380,000 VNĐ

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG 2014
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TRONG XÂY DỰNG 2014 Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.60 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 335,000 VNĐ

QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014”
QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 2014” Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 450
Giá: 335,000 VNĐ

TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH 2014
TƯƠNG TÁC THUỐC VÀ CHÚ Ý KHI CHỈ ĐỊNH 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19X27
Trọng lượng: 4.00 kg
Hình thức bìa: CỨNG
Số trang: 1160
Giá: 450,000 VNĐ

giải phẫu răng 2014
giải phẫu răng 2014 Tác giả: NXB Y HỌC
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16x24
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 415
Giá: 350,000 VNĐ

hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp
hỏi đáp pháp luật của tòa án nhân dân tố cao cục trợ trợ giúp pháp ;ý - bộ tư pháp Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 19x27
Trọng lượng: 2.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 500
Giá: 350,000 VNĐ

kỹ thuật đòi nợ
kỹ thuật đòi nợ Tác giả: NXB
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 1.50 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 350,000 VNĐ

TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN
TUYỂN CHỌN CÁC MẪU DIỄN VĂN KHAI MẠC, BẾ MẠC HỘI NGHỊ, MẪU SOẠN THẢO VĂN BẢN Tác giả: NXB lao động
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 20x28
Trọng lượng: 0.00 kg
Hình thức bìa: đẹp
Số trang: 440
Giá: 335,000 VNĐ

Cài đặt bởi: Công ty Gia Hân